3. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metni

Farazi Dava Olay Metni aşağıdadır.


Açılan sayfada sırasıyla Dosya » İndir yolunu takip ederek, dosyayı indirebilirsiniz.

Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.

08.12.2015 saat 17.00'a kadar olay metniyle ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte 09.12.2015 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.

Dosyalar 21.12.2015 saat 17.00'a kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine Yarışma kurallarında belirtilen şekilde gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ek Bilgiler:


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi

0 yorum :