Celse 7.sayısıyla çok yakında...

Topluluğumuzun 12 il 29 Üniversitede ortak olarak çıkarılan dergisi Celse'nin 7.sayısı çok yakında sizlerle olacak.

Leyla ile Mecnun Ankara Hukukta!

Fakültemizin 87.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Leyla ile Mecnun ekibi ile söyleşi yaptık.

Anayasa Mahkemesi Gezisi

Topluluğumuzun düzenlediği Anayasa Mahkemesi gezisinden bir kare.

5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI SIKÇA SORULAN SORULAR

   5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURGUSAL OLAY METNİ HAKKINDA SORULAN SORULAR


    17.11.2017 tarihine kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine yarışmacı gruplar tarafından gönderilmiş olan sorulara, olay metninde yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak ve olayın çözümüne ilişkin olmayacak şekilde verilen cevaplar aşağıdadır;

1.    Bu senenin olay metninde yer alan Giritli A.Ş. ve Ahmet Özzengin arasında yer alan iki dava sebebiyle her iki dava için ikişer dilekçe (davalı ve davacı) şeklinde mi katılacağız? Yoksa sadece taraflar açısından birer dilekçe yazarak mı katılacağız? Davacı ve davalı için yazmamız beklenilen dilekçeler cevaba cevap dilekçesi midir?

Yarışma Kuralları’nın C bölümünün 3. maddesinde de belirtildiği üzere “Başvuru yapan takımlar davalı ve davacı tarafı temsilen 2 dosya hazırlar”. Bu kural çerçevesinde davalı ve davacı taraf adlarına birer dilekçe hazırlanacaktır. Aynı zamanda olay kapsamında açılan karşı davayı bağımsız bir dava olarak düşünmeyiniz. Bu kapsamda olayın içerisinde “karşı dava” kurumunun yerleştirilmiş olması sizi yanıltmamalıdır. Olayda da belirtildiği üzere karşı dava dilekçesi cevap dilekçesi ile birlikte verilecektir. Yani Giritli A.Ş. için cevap dilekçesi hazırlanırken; dilekçenin ilk bölümünde Ahmet Özzengin tarafından açılan davaya cevap verilmesi, aynı dilekçenin ikinci bölümünde karşı dava argüman ve açıklamalarınıza yer verilmesi uygun olacaktır.

2.    Ahmet, Kiralananın Nisan ayında tahliye edildiğini biliyor muydu? Bilmiyorsa ne zaman öğrendi?

Olay metniyle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Olay metninin ilgili paragrafında kiralananın boşaltılmasına ilişkin gerekli bilgiler verilmiştir.

3.      Delil tespiti yapılmasının ardından tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit  tutanağı ve bilirkişi raporu tebliğ edilmiş midir? Eğer edilmişse Ahmet bey bu tutanağa itiraz etmiş midir?

Olay metninde delil tespitinin HMK’nın ilgili maddesi belirtilerek gerekli bilgiler verilmiş; yine tespitin Ahmet’in yokluğunda ve Ahmet’e tebliğ yapılmadan gerçekleştirildiği olay metninde yer almaktadır.

4.     Kiralanan apartmanın 1. ve 2. Katında kiracı  var mıdır? Teras katı 1. Ve 2. Katta oturan insanların kullanması mümkün müdür?

 Kiralanan apartmanın 1. ve 2. katında kiracı bulunmasının ya bulunmamasının olaya herhangi bir etkisi yoktur. Teras kata ilişkin metinde verilen bilgiler yeterlidir.

5.       Öncesinde SGK’nın sonrasında Ahmet Özzengin’in maliki olduğu 7 katlı taşınmazdaki katlar kat mülkiyeti kapsamında bağımsız bölüm olarak tapuya tescilli midir?

 Evet, tescillidir.

6.  Üçüncü sayfa ikinci paragrafta Giritli A.Ş. nin Nisan ayı kira bedelinin ödenmiş olduğu belirtilmesine rağmen bir sonraki paragrafta Ahmet Özzengin dava açarken Nisan- Ekim ayındaki kira bedellerini de talep ediyor. Nisan ayı kirası Ahmet Özzengin eline geçmemiş şeklinde mi anlamalıyız?
Olay metninde verilen bilgilerle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Ahmet Özzengin tarafından kira bedeli talep edilen aylar için hukuki değerlendirme gerektirmektedir.

7.   Sözleşmenin feshi ve fesih bildirimi hakkında herhangi bir husus bulamadık. Hukuki bir soru sormak istememekle birlikte fesih olmadığını mı anlamalıyız.

Bu soru hukuki yorum ve içtihat bilgisi ile cevaplanmalıdır.

8.     Giritli A.Ş. 05.01.2005 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı sözleşmede söz konusu taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde” kiralamıştır. Ayrıca Giritli A.Ş. Tarafından 14.03.2017 tarihinde düzenlenen cevabi ihtarnamede ise 08.01.2014 tarihinde Ahmet Özzengin ile imzaladıkları sözleşme uyarınca taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde natamam şekilde” kiraladıkları ifade edilmiştir.  Olayda söz konusu duruma ilişkin olarak bir maddi hata var mıdır?

14.03.2017 tarihli cevabi ihtarnamede yer alan taşınmazın “katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde“ kiralandığına ilişkin ibare kiracı tarafından kiralananın tamamlandığını belirtmek üzere ifade edilmiştir. Bu husus olay metninde açıkça görülmekte olup bir maddi hata söz konusu değildir.
5. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI OLAY METNİ    23 Ekim - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan 5.Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
   
  Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.  

  17.11.2017 saat 17.00'a kadar olay metniyle  ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında 18.11.2017 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.


 Davalı ve Davacı dosyaları 26.11.2017 saat 23.59'a kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine Yarışma Kurallarında belirtilen şekilde gönderilmesi gerekmektedir.Bu tarihten sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.    
    Ayrıca yazılı aşama süresince sorularınız için Farazi Dava Yarışması Direktörleri ile ya da e-mail adresimizle iletişime geçebilirsiniz.  
(Olay Metnini Bağlantıyı yeni sekmede açarak indirebilirsiniz.)

5. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI BAŞLIYOR!


5. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

Yarışma Hakkında Temel Bilgiler:


  • Ön başvurular    23 Ekim- 12 Kasım 2017    tarihleri arasındadır. Ön başvurular bu tarihler arasında Ankara Hukuk Fakültesinde A ve D Blokta açılan AHDT masalarından veya online olarak aşağıdaki formdan yapılabilir:
           Online Başvuru Formu 
(BAŞVURULAR 12 KASIM 2017 SAAT 23.59 İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR.)
       
  • Dosya Kabul Tarihi 13-26 Kasım 2017 tarihleri arasındadır.
  • Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Sözlü aşama 2. dönem yapılacaktır. 
  • Yarışma yalnızca özel hukuk dalında yapılacak  olup, olay metni 13 Kasım 2017'te  www.ahdthukuk.com 'ta yayınlanacaktır.
  • Yarışmaya tüm hukuk fakültesi öğrencileri takım olarak katılabilir. Bir takımın tüm üyeleri aynı fakülteden olmak zorundadır.
  • Takımlar 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur, katılım ücreti olarak her takımdan 40 TL alınacaktır.
  • Yarışmamız ödüllüdür.

Ayrıntılı bilgiler için:
  
Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Kuralları 


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi

Açılan sayfada sırasıyla "Dosya-Farklı İndir" yolunu takip ederek belirtilen formatlarda belgeyi kayıt edebilirsiniz. 

Sorularınız için ahdtfarazi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. 

4.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI YAZILI AŞAMA SONUÇLARI

Bu yıl Türkiye genelinde yapılan 4. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Yazılı Aşama Sonuçları, Akademisyenler tarafından yürütülen dosya değerlendirme süreci sonunda aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Buna göre 13 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapılacak Final Müsabakasına Haydarpaşa(Marmara Üniversitesi) ve Lordlar Kamarası(Ankara Üniversitesi) takımları katılmaya hak kazanmıştır.

TAKIM ADI ÜNİVERSİTE           PUAN
1.Haydarpaşa Marmara Üniversitesi 86,3
2.Lordlar Kamarası Ankara Üniversitesi 86
3.Leviathan Ankara Üniversitesi 83,1
4.Adaletin Doğuşu Ufuk Üniversitesi 81,6
5.Pacta Sunt Servanda Ankara Üniversitesi 79
6.Mrs.Muscle Ankara Üniversitesi 76,6
7.Grup Ulad Marmara Üniversitesi 76
8.Teşriki Mesai Ankara Üniversitesi 75,3
9.Konsensus Ankara Üniversitesi 73,6
10.K.Hukuk Ankara Üniversitesi 72,3
11.Takım 563 İstanbul Üniversitesi 71,8
12.Bilkent Hukuk Müdavimleri Bilkent Üniversitesi 67,8
13.Justice Ankara Üniversitesi 67
14.Ankara Open Ankara Üniversitesi 65,3
15.Muhteşem Kıvam Bilkent Üniversitesi 65
16.Şen Şakrak Ankara Üniversitesi 64,3
17.Persona Grata  Çankaya Üniversitesi 63,2
18.Mizan'ül Adalet Kırıkkale Üniversitesi 57,6
19.Kırmızı Yakalılar Ankara Üniversitesi 53,2
20.Praksis Ankara Üniversitesi 53
21.Themis Ankara Üniversitesi 48,3
22.Compatriot Law Team Gazi Üniversitesi 26
23.Keenlemyekun Ankara Üniversitesi 23
24.Müdafai Hukuk Çukurova Üniversitesi 22,5
25.Bozok Hukuk Ankara Üniversitesi 17,7