Celse 7.sayısıyla çok yakında...

Topluluğumuzun 12 il 29 Üniversitede ortak olarak çıkarılan dergisi Celse'nin 7.sayısı çok yakında sizlerle olacak.

Leyla ile Mecnun Ankara Hukukta!

Fakültemizin 87.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Leyla ile Mecnun ekibi ile söyleşi yaptık.

Anayasa Mahkemesi Gezisi

Topluluğumuzun düzenlediği Anayasa Mahkemesi gezisinden bir kare.

6.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI SIKÇA SORULAN SORULAR

   23.11.2018 tarihine kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine yarışmacı gruplar tarafından gönderilmiş olan sorulara, olay metninde yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak ve olayın çözümüne ilişkin olmayacak şekilde verilen cevaplar aşağıdadır;


1-Olay metninin ikinci sayfasında bahsedilen ''22.3.2018 günü 31.12.2016 tarihi itibariyle şirketin finansal tablolarını denetleyen denetim şirketinin raporu..'' ifadesinde bahsedilen denetim hangi tarihte başlatılmıştır bu konuda bilgi talep ediyoruz.

Denetçinin 31.12.2016 tarihi itibariyle şirketin durumu için yaptığı denetim, 15.2.2018 tarihinde başlamıştır.

2-Bağımsız denetim şirketinin sorumluluğuna gidilip gidilmemesi ile ilgili olarak ;şirketin mali değerinin belirlenmesi ile ilgili belgeleri satıcı şirket olan pusula a.ş mi vermiştir,yoksa alıcı şirket Cebeci a.ş mı vermiştir,yoksa bunlardan bağımsız olarak Gürel denetim a.ş kendisi tüm yetkileri alıp belgeleri incelemiş midir?Eğer bağımsız bir şirketin inisiyatifindeki belge inceleme işlemleri(yani tüm belgeleri isteyebilme yetkisi) bağımsız şirketin değer belirleme çalışmaları sonucu zarar gelmişse bağımsız denetim şirketinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir.(hakim görüş)Bu husus olay metninde belirtilmemiştir.Açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Olay metninde yer alan belgeler, Akasya A.Ş tarafından denetçiye sunulmuştur. Denetçi raporunu belirtilen belgeler üzerinden hazırlamıştır.

3-Akasya Enerji A.Ş'nin payları senede bağlanmış mıdır? Bağlanmışsa bu paylar nama yazılı şekilde midir, hamiline yazılı şekilde midir?

Akasya Enerji A.Ş’nin payları nama yazılı olup, senede bağlanmamıştır. Şirket sözleşmesinde pay devir kısıtlaması bulunmamaktadır.
Ayrıca olayda da belirtildiği gibi, şirket paylarının mülkiyeti Cebeci A.Ş’ye geçmiştir.


4-Noterde imzalanan pay devrine ilişkin sözleşme, düzenleme şeklinde midir yoksa onaylama şeklinde midir?


Noterdeki pay devri sözleşmesi onaylama şeklindedir.


5- Akasya A.Ş’nin bilânçoda gösterilen satış rakamlarına ulaşamamasının sebebi nedir?

2016 yılı bilânçosunda gösterilen satış rakamlarına ulaşılamamasının sebebi, o yılda ülkede tüketilen enerji miktarının, üretimdeki yavaşlama nedeniyle düşmesi ve elektrik fiyatlarına zam yapılamamasıdır.


6. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURGUSAL OLAY METNİ

   29 Ekim - 18 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan 6. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
   
  Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.  

  23.11.2018 saat 17.00'a kadar olay metniyle  ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında 24.11.2018 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.

 Davalı ve Davacı dosyaları 9.12.2018 (2.12.2018 olan son başvuru tarihi uzatılmıştırsaat 23.59'a kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine Yarışma Kurallarında belirtilen şekilde gönderilmesi gerekmektedir.Bu tarihten sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.    
    Ayrıca yazılı aşama süresince sorularınız için Farazi Dava Yarışması Direktörleri ile ya da e-mail adresimizle iletişime geçebilirsiniz.  
(Olay Metnini Bağlantıyı yeni sekmede açarak indirebilirsiniz.)

CELSE 7 İÇERİĞİNİ ARIYOR!


İÇERİK GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Celse 7 içeriği, şiir, öykü, deneme, makale, inceleme ve düşünce yazıları, öykü niteliğini içerir fotoğraflardan oluşacaktır.

 • Celse 7'de oluşturulması planlanan Fotoğraf Hikaye köşesi için, Profesyonel Fotoğraf Makinesi ile çekilmiş bir öykü ifade eder nitelikteki fotoğraflar da .jpg .jpeg veya raw formatlarında fotoğraflar kabul edilmektedir.
 • Araştırma ve tarih yazıları hariç yazılarda güncellik esastır. Gündem ve yakın geçmiş ele alınmalıdır.
 • İçerik hukuk fakültesi öğrencilerine hitap edecek düzeyde olmalıdır.
 • Yazılar ile yayımlanması istenen görsel veya görseller  gönderilen e-postada yer almalıdır.
 • Bir dergi veya gazetede yayımlanmış  içerik incelemeye alınmayacaktır.
 • 31 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilen  içerik Yayın Kurulumuzca incelenerek içerik sahiplerine olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.
 • Celse Yayın Kurulu, yazıları güncellik, yararlılık, üslup, içerik ve imla yönünden inceler. İnceleme neticesinde onay alan  içerik Celse Hukuk ve Edebiyat Dergisinde yayımlanır.


CELSE HUKUK  VE EDEBİYAT DERGİSİ YAYIN KURULU

6. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

Yarışma Hakkında Temel Bilgiler:

 • Ön başvurular    29 Ekim- 15 Kasım 2018    tarihleri arasındadır. Ön başvurular bu tarihler arasında Ankara Hukuk Fakültesinde A ve D Blokta açılan AHDT masalarından yapılabilir. Online başvurular ise 18 Kasım saat 23.59'a kadar  aşağıdaki formdan yapılabilir:
           Online Başvuru Formu (Başvurular 18 Kasım 2018 23.59 itibariyle sona ermiştir)

 • Dosya Kabul Tarihi 19 Kasım- 2 Aralık 2018 tarihleri arasındadır.
 • Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Sözlü aşama 2. dönem yapılacaktır. 
 • Yarışma yalnızca özel hukuk dalında yapılacak  olup, olay metni 19 Kasım 2018'de  www.ahdthukuk.com 'ta yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya tüm hukuk fakültesi öğrencileri takım olarak katılabilir. Bir takımın tüm üyeleri aynı fakülteden olmak zorundadır.
 • Takımlar 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur, katılım ücreti olarak her takımdan 50 TL alınacaktır.
 • Yarışmamız ödüllüdür.
Ayrıntılı bilgiler için:
  
Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Kuralları 


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi

Açılan sayfada sırasıyla "Dosya-Farklı İndir" yolunu takip ederek belirtilen formatlarda belgeyi kayıt edebilirsiniz. 
Sorularınız için ahdtfarazi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. 

5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI YAZILI AŞAMA SONUÇLARI


    Türkiye genelinde düzenlenen 5. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Yazılı Aşama Sonuçları, çeşitli üniversitelerden akademisyenler tarafından yürütülen dosya değerlendirme süreci sonunda aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Buna göre 12 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapılacak Final Müsabakasına   Pater Familias ve Adalet Muhafızları takımları katılmaya hak kazanmıştır. Yaşanması muhtemel olumsuz bir durum halinde, önceden haber verilmek kaydıyla Legallica takımı yedek takımdır.

    SIRA       TAKIM ADI                            ÜNİVERSİTE                                           PUAN


5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI SIKÇA SORULAN SORULAR

   5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURGUSAL OLAY METNİ HAKKINDA SORULAN SORULAR


    17.11.2017 tarihine kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine yarışmacı gruplar tarafından gönderilmiş olan sorulara, olay metninde yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak ve olayın çözümüne ilişkin olmayacak şekilde verilen cevaplar aşağıdadır;

1.    Bu senenin olay metninde yer alan Giritli A.Ş. ve Ahmet Özzengin arasında yer alan iki dava sebebiyle her iki dava için ikişer dilekçe (davalı ve davacı) şeklinde mi katılacağız? Yoksa sadece taraflar açısından birer dilekçe yazarak mı katılacağız? Davacı ve davalı için yazmamız beklenilen dilekçeler cevaba cevap dilekçesi midir?

Yarışma Kuralları’nın C bölümünün 3. maddesinde de belirtildiği üzere “Başvuru yapan takımlar davalı ve davacı tarafı temsilen 2 dosya hazırlar”. Bu kural çerçevesinde davalı ve davacı taraf adlarına birer dilekçe hazırlanacaktır. Aynı zamanda olay kapsamında açılan karşı davayı bağımsız bir dava olarak düşünmeyiniz. Bu kapsamda olayın içerisinde “karşı dava” kurumunun yerleştirilmiş olması sizi yanıltmamalıdır. Olayda da belirtildiği üzere karşı dava dilekçesi cevap dilekçesi ile birlikte verilecektir. Yani Giritli A.Ş. için cevap dilekçesi hazırlanırken; dilekçenin ilk bölümünde Ahmet Özzengin tarafından açılan davaya cevap verilmesi, aynı dilekçenin ikinci bölümünde karşı dava argüman ve açıklamalarınıza yer verilmesi uygun olacaktır.

2.    Ahmet, Kiralananın Nisan ayında tahliye edildiğini biliyor muydu? Bilmiyorsa ne zaman öğrendi?

Olay metniyle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Olay metninin ilgili paragrafında kiralananın boşaltılmasına ilişkin gerekli bilgiler verilmiştir.

3.      Delil tespiti yapılmasının ardından tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit  tutanağı ve bilirkişi raporu tebliğ edilmiş midir? Eğer edilmişse Ahmet bey bu tutanağa itiraz etmiş midir?

Olay metninde delil tespitinin HMK’nın ilgili maddesi belirtilerek gerekli bilgiler verilmiş; yine tespitin Ahmet’in yokluğunda ve Ahmet’e tebliğ yapılmadan gerçekleştirildiği olay metninde yer almaktadır.

4.     Kiralanan apartmanın 1. ve 2. Katında kiracı  var mıdır? Teras katı 1. Ve 2. Katta oturan insanların kullanması mümkün müdür?

 Kiralanan apartmanın 1. ve 2. katında kiracı bulunmasının ya bulunmamasının olaya herhangi bir etkisi yoktur. Teras kata ilişkin metinde verilen bilgiler yeterlidir.

5.       Öncesinde SGK’nın sonrasında Ahmet Özzengin’in maliki olduğu 7 katlı taşınmazdaki katlar kat mülkiyeti kapsamında bağımsız bölüm olarak tapuya tescilli midir?

 Evet, tescillidir.

6.  Üçüncü sayfa ikinci paragrafta Giritli A.Ş. nin Nisan ayı kira bedelinin ödenmiş olduğu belirtilmesine rağmen bir sonraki paragrafta Ahmet Özzengin dava açarken Nisan- Ekim ayındaki kira bedellerini de talep ediyor. Nisan ayı kirası Ahmet Özzengin eline geçmemiş şeklinde mi anlamalıyız?
Olay metninde verilen bilgilerle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Ahmet Özzengin tarafından kira bedeli talep edilen aylar için hukuki değerlendirme gerektirmektedir.

7.   Sözleşmenin feshi ve fesih bildirimi hakkında herhangi bir husus bulamadık. Hukuki bir soru sormak istememekle birlikte fesih olmadığını mı anlamalıyız.

Bu soru hukuki yorum ve içtihat bilgisi ile cevaplanmalıdır.

8.     Giritli A.Ş. 05.01.2005 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı sözleşmede söz konusu taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde” kiralamıştır. Ayrıca Giritli A.Ş. Tarafından 14.03.2017 tarihinde düzenlenen cevabi ihtarnamede ise 08.01.2014 tarihinde Ahmet Özzengin ile imzaladıkları sözleşme uyarınca taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde natamam şekilde” kiraladıkları ifade edilmiştir.  Olayda söz konusu duruma ilişkin olarak bir maddi hata var mıdır?

14.03.2017 tarihli cevabi ihtarnamede yer alan taşınmazın “katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde“ kiralandığına ilişkin ibare kiracı tarafından kiralananın tamamlandığını belirtmek üzere ifade edilmiştir. Bu husus olay metninde açıkça görülmekte olup bir maddi hata söz konusu değildir.