Celse 7.sayısıyla çok yakında...

Topluluğumuzun 12 il 29 Üniversitede ortak olarak çıkarılan dergisi Celse'nin 7.sayısı çok yakında sizlerle olacak.

Leyla ile Mecnun Ankara Hukukta!

Fakültemizin 87.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Leyla ile Mecnun ekibi ile söyleşi yaptık.

Anayasa Mahkemesi Gezisi

Topluluğumuzun düzenlediği Anayasa Mahkemesi gezisinden bir kare.

7. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

Yarışma Hakkında Temel Bilgiler:

 • Ön başvurular    29 Ekim- 17 Kasım 2019    tarihleri arasındadır. Ön başvurular bu tarihler arasında Ankara Hukuk Fakültesinde A ve D Blokta açılan AHDT masalarından yapılabilir. Online başvurular ise 17 Kasım saat 23.59'a kadar  aşağıdaki formdan yapılabilir:
           Online Başvuru Formu : https://forms.gle/HeAKsk1MJSCGgFjE8

 • Dosya Kabul Tarihi 18 Kasım- 8 Aralık 2019 tarihleri arasındadır.
 • Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Sözlü aşama 2. dönem yapılacaktır. 
 • Olay metni 18 Kasım 2019'da  www.ahdthukuk.com 'da yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya tüm hukuk fakültesi öğrencileri takım olarak katılabilir. Bir takımın tüm üyeleri aynı fakülteden olmak zorundadır.
 • Takımlar 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur, katılım ücreti olarak her takımdan 60 TL alınacaktır.
 • Yarışmamız ödüllüdür.
Ayrıntılı bilgiler için:
  
Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Kuralları 


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi

Açılan sayfada sırasıyla "Dosya-Farklı İndir" yolunu takip ederek belirtilen formatlarda belgeyi kayıt edebilirsiniz. 
Sorularınız için ahdtfarazi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. 

6.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI YAZILI AŞAMA SONUÇLARI


  Türkiye genelinde düzenlenen 6. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Yazılı Aşama Sonuçları, çeşitli üniversitelerden akademisyenler tarafından yürütülen dosya değerlendirme süreci sonunda aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Buna göre 25 Mart 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bulunan Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapılacak Final Müsabakasına   Girl's Power ve İçtima takımları katılmaya hak kazanmıştır. Yaşanması muhtemel olumsuz bir durum halinde, önceden haber verilmek kaydıyla Müdafaa-i Muktedir takımı yedek takımdır.

6.Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Yazılı Aşama Sonuçlarına Göre İlk 10 Takım:
  
 1. Girl's Power                83,6  (Süleyman Demirel Üniversitesi)
 2.  İçtima                          76     (Ankara Üniversitesi)
 3.  Müdafaa-i Muktedir    64,2  (Ankara Üniversitesi)
 4.  Senatus Meclisi           64       (Kocaeli Üniversitesi)
 5.  Res Takımı                  62       (Marmara Üniversitesi)
 6.  Gece Konseyi              58       (Ankara Üniversitesi)
 7.  Farazilyetlik                57,5    (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 8.  İlahi Adalet                 53,2    (Gaziantep Üniversitesi)
 9.  Numerus Clausus       48.75   (Ankara Üniversitesi)
 10.  Uzatanlar                    47,8     (Ankara Üniversitesi)

6.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI SIKÇA SORULAN SORULAR

   23.11.2018 tarihine kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine yarışmacı gruplar tarafından gönderilmiş olan sorulara, olay metninde yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak ve olayın çözümüne ilişkin olmayacak şekilde verilen cevaplar aşağıdadır;


1-Olay metninin ikinci sayfasında bahsedilen ''22.3.2018 günü 31.12.2016 tarihi itibariyle şirketin finansal tablolarını denetleyen denetim şirketinin raporu..'' ifadesinde bahsedilen denetim hangi tarihte başlatılmıştır bu konuda bilgi talep ediyoruz.

Denetçinin 31.12.2016 tarihi itibariyle şirketin durumu için yaptığı denetim, 15.2.2018 tarihinde başlamıştır.

2-Bağımsız denetim şirketinin sorumluluğuna gidilip gidilmemesi ile ilgili olarak ;şirketin mali değerinin belirlenmesi ile ilgili belgeleri satıcı şirket olan pusula a.ş mi vermiştir,yoksa alıcı şirket Cebeci a.ş mı vermiştir,yoksa bunlardan bağımsız olarak Gürel denetim a.ş kendisi tüm yetkileri alıp belgeleri incelemiş midir?Eğer bağımsız bir şirketin inisiyatifindeki belge inceleme işlemleri(yani tüm belgeleri isteyebilme yetkisi) bağımsız şirketin değer belirleme çalışmaları sonucu zarar gelmişse bağımsız denetim şirketinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir.(hakim görüş)Bu husus olay metninde belirtilmemiştir.Açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Olay metninde yer alan belgeler, Akasya A.Ş tarafından denetçiye sunulmuştur. Denetçi raporunu belirtilen belgeler üzerinden hazırlamıştır.

3-Akasya Enerji A.Ş'nin payları senede bağlanmış mıdır? Bağlanmışsa bu paylar nama yazılı şekilde midir, hamiline yazılı şekilde midir?

Akasya Enerji A.Ş’nin payları nama yazılı olup, senede bağlanmamıştır. Şirket sözleşmesinde pay devir kısıtlaması bulunmamaktadır.
Ayrıca olayda da belirtildiği gibi, şirket paylarının mülkiyeti Cebeci A.Ş’ye geçmiştir.


4-Noterde imzalanan pay devrine ilişkin sözleşme, düzenleme şeklinde midir yoksa onaylama şeklinde midir?


Noterdeki pay devri sözleşmesi onaylama şeklindedir.


5- Akasya A.Ş’nin bilânçoda gösterilen satış rakamlarına ulaşamamasının sebebi nedir?

2016 yılı bilânçosunda gösterilen satış rakamlarına ulaşılamamasının sebebi, o yılda ülkede tüketilen enerji miktarının, üretimdeki yavaşlama nedeniyle düşmesi ve elektrik fiyatlarına zam yapılamamasıdır.


6. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURGUSAL OLAY METNİ

   29 Ekim - 18 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan 6. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
   
  Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.  

  23.11.2018 saat 17.00'a kadar olay metniyle  ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında 24.11.2018 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.

 Davalı ve Davacı dosyaları 9.12.2018 (2.12.2018 olan son başvuru tarihi uzatılmıştırsaat 23.59'a kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine Yarışma Kurallarında belirtilen şekilde gönderilmesi gerekmektedir.Bu tarihten sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.    
    Ayrıca yazılı aşama süresince sorularınız için Farazi Dava Yarışması Direktörleri ile ya da e-mail adresimizle iletişime geçebilirsiniz.  
(Olay Metnini Bağlantıyı yeni sekmede açarak indirebilirsiniz.)

CELSE 7 İÇERİĞİNİ ARIYOR!


İÇERİK GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Celse 7 içeriği, şiir, öykü, deneme, makale, inceleme ve düşünce yazıları, öykü niteliğini içerir fotoğraflardan oluşacaktır.

 • Celse 7'de oluşturulması planlanan Fotoğraf Hikaye köşesi için, Profesyonel Fotoğraf Makinesi ile çekilmiş bir öykü ifade eder nitelikteki fotoğraflar da .jpg .jpeg veya raw formatlarında fotoğraflar kabul edilmektedir.
 • Araştırma ve tarih yazıları hariç yazılarda güncellik esastır. Gündem ve yakın geçmiş ele alınmalıdır.
 • İçerik hukuk fakültesi öğrencilerine hitap edecek düzeyde olmalıdır.
 • Yazılar ile yayımlanması istenen görsel veya görseller  gönderilen e-postada yer almalıdır.
 • Bir dergi veya gazetede yayımlanmış  içerik incelemeye alınmayacaktır.
 • 31 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilen  içerik Yayın Kurulumuzca incelenerek içerik sahiplerine olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.
 • Celse Yayın Kurulu, yazıları güncellik, yararlılık, üslup, içerik ve imla yönünden inceler. İnceleme neticesinde onay alan  içerik Celse Hukuk ve Edebiyat Dergisinde yayımlanır.


CELSE HUKUK  VE EDEBİYAT DERGİSİ YAYIN KURULU

6. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

Yarışma Hakkında Temel Bilgiler:

 • Ön başvurular    29 Ekim- 15 Kasım 2018    tarihleri arasındadır. Ön başvurular bu tarihler arasında Ankara Hukuk Fakültesinde A ve D Blokta açılan AHDT masalarından yapılabilir. Online başvurular ise 18 Kasım saat 23.59'a kadar  aşağıdaki formdan yapılabilir:
           Online Başvuru Formu (Başvurular 18 Kasım 2018 23.59 itibariyle sona ermiştir)

 • Dosya Kabul Tarihi 19 Kasım- 2 Aralık 2018 tarihleri arasındadır.
 • Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Sözlü aşama 2. dönem yapılacaktır. 
 • Yarışma yalnızca özel hukuk dalında yapılacak  olup, olay metni 19 Kasım 2018'de  www.ahdthukuk.com 'ta yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya tüm hukuk fakültesi öğrencileri takım olarak katılabilir. Bir takımın tüm üyeleri aynı fakülteden olmak zorundadır.
 • Takımlar 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur, katılım ücreti olarak her takımdan 50 TL alınacaktır.
 • Yarışmamız ödüllüdür.
Ayrıntılı bilgiler için:
  
Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Kuralları 


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi

Açılan sayfada sırasıyla "Dosya-Farklı İndir" yolunu takip ederek belirtilen formatlarda belgeyi kayıt edebilirsiniz. 
Sorularınız için ahdtfarazi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.