Celse 7.sayısıyla çok yakında...

Topluluğumuzun 12 il 29 Üniversitede ortak olarak çıkarılan dergisi Celse'nin 7.sayısı çok yakında sizlerle olacak.

Leyla ile Mecnun Ankara Hukukta!

Fakültemizin 87.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Leyla ile Mecnun ekibi ile söyleşi yaptık.

Anayasa Mahkemesi Gezisi

Topluluğumuzun düzenlediği Anayasa Mahkemesi gezisinden bir kare.

3. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI OLAY METNİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR


  3. MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ  DAVA YARIŞMASI OLAY METNİ HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
2015-2016


Soru 1: İlk dosya hazırlama aşamasında davaya karşı yazılacak dava dilekçesi veya cevap dilekçesi bildiğimiz mahkemelerdeki sistem gibi mi olacak, yoksa farklı bir formatta mı olacak?

Cevap: Kuralların C bölümünün 3. maddesinde de belirtildiği üzere “Başvuru yapan takımlar davalı ve davacı tarafı temsilen 2 dosya hazırlar”. Bu kural çerçevesinde davalı ve davacı taraf olarak birer dosya hazırlanacaktır. Cevaba cevap dilekçesi hazırlanmayacaktır.

Soru 2:  Sözlü aşamaya gelindiğinde dosyalara herhangi bir ekleme yapmak mümkün olacak mı?

Cevap: Kuralların C bölümünün 4. maddesine göre mazeret günlerinden sonra yapılan değişikliklerle son halini alan dosyalar üzerinde artık değişiklik yapılamaz. Yarı final ve final aşamalarında da yalnızca bu dosyalara bağlı kalınacaktır.

Soru 3: Genel kurul toplantılarının ve işten atma eylemlerinin tam tarihleri nelerdir?

Cevap: Olay metninde bahsedilmeyen bir bilgi önem arz etmeyecektir. Hazırlayacağınız dosyada bu tarihlerinin kullanılacağı bir bölüm yoktur.

Soru 4: Kent ailesi mensuplarının gerçekleştirdiği “günlük olağan iş” kavramını biraz açabilir misiniz?

Cevap: Şirketteki günlük olağan işler Türk Ticaret Kanunu’ndaki ticari iş kavramına dahildir. Dilekçeler yazılırken bu yorum esas alınarak hareket edilmeliir.


Tarafımıza gönderilen sorulardan yalnızca maddi içerikli olanlara cevap verilmiştir. Olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olan sorular yanıtlanmamış; mevcut sorular yanıtlarken de bu sınırlar içerisinde kalınmıştır.


Ankara Hukuk Düşünce Topluluğu
Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Direktörleri

3. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metni

Farazi Dava Olay Metni aşağıdadır.


Açılan sayfada sırasıyla Dosya » İndir yolunu takip ederek, dosyayı indirebilirsiniz.

Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.

08.12.2015 saat 17.00'a kadar olay metniyle ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte 09.12.2015 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.

Dosyalar 21.12.2015 saat 17.00'a kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine Yarışma kurallarında belirtilen şekilde gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ek Bilgiler:


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi