Sinan Canan ile "Beyin" üzerine Söyleşi

20 Mart 2014 günü 14:00'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sinan Canan konuğumuz olacaktır. Gerçekleştireceğimiz söyleşide "beynimizin davranışlarının nasıl belirlendiği, seri katillerin beyin yapıları, cezaların ıslah edici etkisinin mi olduğu, hâkimlerin karar verirken nasıl bir psikoloji içinde oldukları, cinsel suçlara meyletmenin insan beyninde mi bulunduğu yoksa daha sonra mı meydana geldiği" gibi sorulara cevap arayacağız.

Sinan Canan Kimdir?


1972 yılında Ankara’da doğmuşum. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nın açtığı yüksek lisans sınavını kazanıp, bu bölümde yüksek lisans eğitimime başladım.
Yüksek lisans eğitimim sırasında, stereoloji ve morfometri konularıyla yakından ilgilendim ve bu konuda Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “1. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu (1997)” ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “2. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu (1999)” başlıklı ulusal kursların düzenleme kurulunda ve bilimsel eğitim kadrosunda görev aldım.
Yine bu döneme rastgelen 1997 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı öncülüğünde Samsun’da kurulan ve Uluslararası Stereoloji Derneği’nin (International Society for Stereology; ISS) Türkiye şubesi olarak görev yapan Stereoloji Derneği’nin kurucu üyesi olarak görev aldım. Halen bu dernekte aktif üye olarak kayıtlı olup yönetim kurulunda görev yapmaktayım.

Yüksek lisans eğitimimin sonunda, “Geçici Serebral İskemi Sonrasında Civciv Hippokampusunda Meydana Gelen Nöron Sayısı Değişikliklerinin Optik Parçalama (Optical Fractionator) Yöntemiyle Araştırılması” konulu yüksek lisans tezimi tamamladım. Bu tezin laboratuvar çalışmalarının Stereolojik analizlerle ilgili bölümlerini, Danimarka hükümeti’nin sağladığı burs ile 2,5 aylık bir süre boyunca, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Bartholin Enstitüsü Nörolojik Araştırma Laboratuarı’nda Prof. Dr. Bente Pakkenberg ve Prof. Dr. Hans J. G. Gundersen gözetiminde tamamladım. 1998 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün açmış olduğu doktora sınavını kazanarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nın doktora eğitimime başladım.

Doktora eğitimi sırasında yurt çapında değişik üniversitelerle Stereoloji Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilen Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları kurslarında düzenleme kurulunun ve bilimsel eğitim kadrosunun aktif bir üyesi olarak görev aldım.

Doktora eğitimimi 2004 yılında “Nitrik Oksit ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Penisilin Kaynaklı Deneysel Epilepsideki Etkileşimlerinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezi ile tamamladım. 

Aynı yıl, Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda 4 Mayıs 2004 tarihi itibariyle, öğretim Görevlisi olarak göreve başladım. 2008 yılında Yrd. Doçentliğe atandım.

1 Nisan 2010 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde girdiğim Doçentlik Sınavı'nın ardından Fizyoloji Doçenti ünvanını aldım.

Mayıs 2010 tarihinde Ankara Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başladım. Mayıs 2011 tarihine kadar bu üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Senato Üyesi olarak görev yaptım. 2010 yılında Ankara'da kurulan 14 Mart Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğini ve başkanlığını da halen yürütmekteyim.

Mayıs 2011 itibariyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'na atandım. Halen burada çalışmaktayım.

Evli ve üç çocuk babasıyım.Website: www.sinancanan.net.tr 

Sosyal ağlar: https://twitter.com/SinanCanan


0 yorum :