Hakimlik Savcılık Mesleğine Genel BakışHakimlik Savcılık Mesleğine Genel Bakış (Söyleşi) (08 Mayıs 2012)

Fakültemiz öğrencilerini bilgilendirmek,onlara meslek seçiminde rehberlik etmek için 8 Mayıs 2012 tarihinde bir söyleşi düzenledik.Söyleşide katılımcılar özellikle Hakimlik ve Savcılık mesleği,avantajları ve dezavantajları üzerinde durdu.


 Katılımcılarımız
Nesibe Özer (Hakim) HSYK 2. Daire Başkanı
Ahmet Kaya (Hakim) HSYK 3. Daire Üyesi
Prof. Dr. Bülent Çiçekli HSYK 1. Daire Üyesi

0 yorum :