E-Ticaret Sempozyumu

E-Ticaret Sempozyumu ( 18 Aralık 2012 )
Sabah Oturumu ( 10:00 - 12:00 )
Moderatör: Prof.Dr. Hüseyin ALTAŞ
Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN ( BTK 2. Başkanı )
Prof. Dr. Ali ULUSOY ( Danıştay DDK Üyesi )
Öğle Oturumu ( 14:00 – 16:00 )
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa AKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Muammer KETİZMEN ( Hacettepe Üni. Hukuk Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU ( Hacettepe Üni. Hukuk Fak.)


0 yorum :