5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI SIKÇA SORULAN SORULAR

   5.MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURGUSAL OLAY METNİ HAKKINDA SORULAN SORULAR


    17.11.2017 tarihine kadar ahdtfarazi@gmail.com adresine yarışmacı gruplar tarafından gönderilmiş olan sorulara, olay metninde yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak ve olayın çözümüne ilişkin olmayacak şekilde verilen cevaplar aşağıdadır;

1.    Bu senenin olay metninde yer alan Giritli A.Ş. ve Ahmet Özzengin arasında yer alan iki dava sebebiyle her iki dava için ikişer dilekçe (davalı ve davacı) şeklinde mi katılacağız? Yoksa sadece taraflar açısından birer dilekçe yazarak mı katılacağız? Davacı ve davalı için yazmamız beklenilen dilekçeler cevaba cevap dilekçesi midir?

Yarışma Kuralları’nın C bölümünün 3. maddesinde de belirtildiği üzere “Başvuru yapan takımlar davalı ve davacı tarafı temsilen 2 dosya hazırlar”. Bu kural çerçevesinde davalı ve davacı taraf adlarına birer dilekçe hazırlanacaktır. Aynı zamanda olay kapsamında açılan karşı davayı bağımsız bir dava olarak düşünmeyiniz. Bu kapsamda olayın içerisinde “karşı dava” kurumunun yerleştirilmiş olması sizi yanıltmamalıdır. Olayda da belirtildiği üzere karşı dava dilekçesi cevap dilekçesi ile birlikte verilecektir. Yani Giritli A.Ş. için cevap dilekçesi hazırlanırken; dilekçenin ilk bölümünde Ahmet Özzengin tarafından açılan davaya cevap verilmesi, aynı dilekçenin ikinci bölümünde karşı dava argüman ve açıklamalarınıza yer verilmesi uygun olacaktır.

2.    Ahmet, Kiralananın Nisan ayında tahliye edildiğini biliyor muydu? Bilmiyorsa ne zaman öğrendi?

Olay metniyle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Olay metninin ilgili paragrafında kiralananın boşaltılmasına ilişkin gerekli bilgiler verilmiştir.

3.      Delil tespiti yapılmasının ardından tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit  tutanağı ve bilirkişi raporu tebliğ edilmiş midir? Eğer edilmişse Ahmet bey bu tutanağa itiraz etmiş midir?

Olay metninde delil tespitinin HMK’nın ilgili maddesi belirtilerek gerekli bilgiler verilmiş; yine tespitin Ahmet’in yokluğunda ve Ahmet’e tebliğ yapılmadan gerçekleştirildiği olay metninde yer almaktadır.

4.     Kiralanan apartmanın 1. ve 2. Katında kiracı  var mıdır? Teras katı 1. Ve 2. Katta oturan insanların kullanması mümkün müdür?

 Kiralanan apartmanın 1. ve 2. katında kiracı bulunmasının ya bulunmamasının olaya herhangi bir etkisi yoktur. Teras kata ilişkin metinde verilen bilgiler yeterlidir.

5.       Öncesinde SGK’nın sonrasında Ahmet Özzengin’in maliki olduğu 7 katlı taşınmazdaki katlar kat mülkiyeti kapsamında bağımsız bölüm olarak tapuya tescilli midir?

 Evet, tescillidir.

6.  Üçüncü sayfa ikinci paragrafta Giritli A.Ş. nin Nisan ayı kira bedelinin ödenmiş olduğu belirtilmesine rağmen bir sonraki paragrafta Ahmet Özzengin dava açarken Nisan- Ekim ayındaki kira bedellerini de talep ediyor. Nisan ayı kirası Ahmet Özzengin eline geçmemiş şeklinde mi anlamalıyız?
Olay metninde verilen bilgilerle sınırlı olarak değerlendirme yapınız. Ahmet Özzengin tarafından kira bedeli talep edilen aylar için hukuki değerlendirme gerektirmektedir.

7.   Sözleşmenin feshi ve fesih bildirimi hakkında herhangi bir husus bulamadık. Hukuki bir soru sormak istememekle birlikte fesih olmadığını mı anlamalıyız.

Bu soru hukuki yorum ve içtihat bilgisi ile cevaplanmalıdır.

8.     Giritli A.Ş. 05.01.2005 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı sözleşmede söz konusu taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde” kiralamıştır. Ayrıca Giritli A.Ş. Tarafından 14.03.2017 tarihinde düzenlenen cevabi ihtarnamede ise 08.01.2014 tarihinde Ahmet Özzengin ile imzaladıkları sözleşme uyarınca taşınmazı “ katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde natamam şekilde” kiraladıkları ifade edilmiştir.  Olayda söz konusu duruma ilişkin olarak bir maddi hata var mıdır?

14.03.2017 tarihli cevabi ihtarnamede yer alan taşınmazın “katların taban döşemeleri dahi yapılmamış bir halde, ham beton olarak natamam bir şekilde“ kiralandığına ilişkin ibare kiracı tarafından kiralananın tamamlandığını belirtmek üzere ifade edilmiştir. Bu husus olay metninde açıkça görülmekte olup bir maddi hata söz konusu değildir.
0 yorum :