MEKTEB-İ ADLİYE FARAZİ DAVA YARIŞMASI OLAY METNİ


Farazi Dava Olay Metni aşağıdadır.

Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Olay Metni (12 Kasım değişikliğini kapsamaktadır)

Açılan sayfada sırasıyla Dosya » İndir yolunu takip ederek, dosyayı indirebilirsiniz.

Olay metniyle ilgili hazırlanacak olan dosyalar Yarışma Kuralları'nda da belirtildiği üzere hem davalı hem davacı tarafı temsilen ayrı ayrı hazırlanacaktır.

10.11.2013 saat 17.00'a kadar olay metniyle ilgili maddi içerikli sorularınızı ahdtfarazi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sorulacak sorular olayın hukuki çözüm sürecine ilişkin olmamalıdır. Bu mahiyetteki sorulara cevap verilmeyecektir. Gönderilen soruların tamamı cevaplarıyla birlikte 11.11.2013 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır.Ek Bilgiler:


Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Ceza Yönergesi


0 yorum :