Türkiye’de Başkanlık Sisteminin Uygulanabilirliği (Panel) (15 Aralık 2010)


Başkanlık sistemi tartışmaları henüz konuşuluyorken fakültemizde konunun uzmanı hocalarımızla birlikte bir panel düzenledik.
Katılımcı Akademisyenlerimiz:

  • Doç. Dr. Levent Gönenç (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Yrd. Doç. Nur Uluşahin (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Yrd. Doç. Levent Korkut (Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
  • Yrd. Doç. Ozan Ergül (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)


0 yorum :